TEGENWINDVEENKOLONIEN

Man Made_windmill_357315
PERSBERICHTEN
 • JUN 2013
 • NOV 2013
 • JAN 2014
 • MRT 2014
 • JAN 2015
 • SEP 2015
 • DEC 2015
 • SEP 2016
 • JAN 2017

  21 januari 2017    De minister van Economische Zaken Dhr. H.G. Kamp

  Geachte minister,

  Met ongeloof en irritatie hebben wij kennis genomen van de brief die op 9 januari 2017 naar u
  verzonden is door Windpark De Drentse Monden en Oostermoer inzake de aangenomen motie van
  Kamerleden Smaling en Vos. In deze brief worden de zaken en het lopende proces op een wijze
  beschreven die wij niet herkennen. Wij vinden het dan ook noodzakelijk om u van aanvullende
  informatie te voorzien.

  Op 12 januari liet u weten dat u uitstel tot maximaal eind januari wilt hebben om de uitvoerbaarheid
  van de motie te bestuderen. Tot onze grote verbazing was u er echter op 19 januari al uit; u zegt de
  motie niet te gaan uitvoeren. Een meerderheid van de kamer heeft u gevraagd om een
  bezinningsperiode in te lassen en alternatieven te bestuderen en u legt dit gewoon naast u neer. Wij
  vinden dat onbegrijpelijk.
                                                                    Lees hier het hele persbericht

   

   Manifest,
  Van bewoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders tot de realisatie van energiealternatieven voor
  grootschalige windparken in Drenthe en Groningen,

  Wij hebben met instemming kennis genomen van de door de Tweede Kamer aangenomen motie nr. 31-239/246 over duurzame ontwikkeling en beleid, waarin de regering wordt verzocht Wind-op-land projecten tijdelijk on hold te zetten vanwege de ingrijpende effecten op mens en landschap, totdat overeenstemming is bereikt over een route waar de bevolking in deze regio’s mee uit de voeten kan.

  Deze motie biedt de enige oplossing om de hernieuwbare energie-doelstellingen voor Drenthe en Groningen in 2020 te bereiken en daarbij te voldoen aan de randvoorwaarden op het gebied van draagvlak en participatie.

  Daartoe zijn initiatieven ontwikkeld op het gebied van zonne-energie, die

  • de regio in staat stellen de duurzame energiedoelen te realiseren op een wijze die recht doet aan draagvlak en participatie,
  • financieel en ruimtelijk mogelijk gemaakt kunnen worden en maximaal recht doen aan het behoud van landschappelijke kwaliteit en sociale cohesie;
  • geen kapitaal-, onderzoek- en/of mondiale reputatieschade veroorzaken aan Astron-Lofar
  • regionale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie stimuleren
  • goed verenigbaar zijn met de huidige landbouwbestemming door een combinatie van functies en dubbel grondgebruik;
  • recht doen aan het uitgangspunt van subsidiariteit. Het decentraliseren van doelen (in Megawatts) ligt daarbij voor de hand, niet het decentraliseren van middelen (zoals windenergie).
  • een bijdrage leveren aan een duurzame en innovatieve economie.

  Wij roepen de ministers en de Staten-Generaal op deze ruimtelijk-economische kans op te pakken, daarmee hun doelen op het gebied van hernieuwbare energie te realiseren en tegelijkertijd bij te dragen aan de sociale- en ruimtelijk-economische ontwikkeling in Drenthe en Groningen, die bij uitvoering van de plannen voor grootschalige windparken, zwaar onder druk komt te staan.

   

   

HOME   NIEUWS   PERSBERICHTEN   FLYER   JURIDISCH   VERKENNING   KAART N33   KAART DDMOM