TEGENWINDVEENKOLONIEN

Man Made_windmill_357315

Grondoppervlak windturbinepark versus zonnepark

Het argument (o.a. van de minister en LTO) is dat de grond in het windturbine park De Drentse Monden en Oostermoer (DDMOM) na plaatsing van windturbines beschikbaar blijft voor agrarische doeleinden. Onderstaande berekening geeft echter aan dat bij plaatsing van windturbines er
 4,6 ha landbouwgrond per windturbine aan het landbouwareaal niet meer bruikbaar is voor landbouw; Zie voor de berekening de link naar de betreffende kaarten van RVO:

 www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/NL.IMRO_.0000.EZip15WDMOM-2002_Blad%201%20tm%205.pdf

Hieruit blijkt dat voor het onderhoud van de windturbines door nieuw aan te leggen aan- en afvoerwegen, keer- en opstelplaatsen er in DDMOM 230 ha landbouwgrond in beslag wordt genomen dat voorgoed NIET meer bruikbaar zal zijn voor agrarische doeleinden (asfalt, gravel en beton).

In alle beleidsstukken en doelstellingen in Nederland wordt gesproken over opgesteld vermogen.
Wanneer we een zonnepark ontwikkelen met 150 MW opgesteld vermogen is 165 ha landbouwgrond nodig.
Bijna
30% minder oppervlak dan het beoogde windturbinepark.

Maar pro-wind partijen zullen bij zon op de energie-opbrengst wijzen, terwijl bij wind op land dit nooit ter sprake komt. Niet genoemd wordt dat een windturbine aan zee 2900 vollasturen (ECN) levert, terwijl een windturbine in windluw gebied, zoals bijv. de VeenkoloniŽn 2200 vollasturen levert (RVO)!! Dat is maar liefst 25% minder opbrengst dan een windturbine aan de kust.

Als er een zonnepark aangelegd wordt, welke eenzelfde opgesteld vermogen heeft als het windturbinepark in de DMOM, dan is er een oppervlakte nodig van 167 hectare. Daarbij wordt uitgegaan van 0,9 MW per hectare. Deze cijfers (0,9 MW per hectare) zijn afkomstig van het zonnepark van dhr. Piel in 2e ExloŽrmond dat nu al in gebruik is.
En onder de zonnepanelen is het mogelijk gewassen te verbouwen of vee te laten grazen.
Dit betekent dat per saldo er minder landbouwgrond verloren gaat!

Om u toch ook een transparant beeld te geven van de energie-opbrengst van wind en zon in de Drentse VeenkoloniŽn, geeft de onderstaande berekening aan hoeveel productie-units er voor wind en zon nodig zijn met dezelfde jaarlijkse productieopbrengst, nl.:

                                                                                                     WIND                          ZON

Productiecapaciteit in MWh

330.000

330.000

Vollasturen per jaar

2.200(4)

875(3)

Benodigd opgesteld vermogen in MW

150

377

Voor wind: aantal turbines (3 MW p. st.)

50

 

Aantal ha's (voor zon 0,9 MW per ha)

230(1)

419(2)

(1) Voor altijd niet meer bruikbaar voor landbouw
(2) wel bruikbaar voor landbouw
(3) Opgave ministerie in e-mail

(4)

  2011, folder Drentse Monden,

- 2200 vollasturen

  mrt 2012, Trouw

- 2200 vollasturen

  jul 2012, Energiebalansen

- 2200 vollasturen. (evt. 2400)

  apr 2014 Rapport Debets

- 2200 vollasturen, aan de hoge kant

  sep 2015, e-mail Almar Bruin 

- 2630 vollasturen.

  sep 2015 MER van Pondera

-  4240 vollasturen

  RVO website      

- 1800 vollasturen minder windrijke gebieden

Oppervlakte
schapen en zonnepanelen

Hiermee is het argument van de minister uit 2015 weerlegd dat de hele VeenkoloniŽn (130.000 hectare) vol gelegd moeten worden met zonnepanelen om met zon dezelfde hoeveelheid energie opbrengst mogelijk te maken als met windturbines! Slechts 0,32 % is nodig voor Zon.

Omdat het mogelijk is om onder de zonnepanelen land- en/of tuinbouwgewassen te verbouwen en/of vee te laten grazen, betekent dit dat er bij plaatsing van zonnepanelen er per saldo, anders dan bij wind (zie hiervoor) geen landbouwgrond verloren gaat!

Samenvattend is het dus zo dat de geplande windturbines minstens 230 ha landbouwareaal aan waardevolle landbouwgrond  in de vorm van (gewapend) betonverhardingen, opstelplaatsen, keerplaatsen en aan- en afvoerwegen, voor altijd aan ons Veenkoloniale akkerbouwgebied onttrekken en zon, omdat de grond voor landbouw beschikbaar blijft, 0,00 hectare.

HOME   NIEUWS   PERSBERICHT   FLYER   JURIDISCH   VERKENNING   KAART N33   KAART DDMOM